Skip to main content

 

 

 

 

”The most we can do is 
look more closely!”

-Umberto Eco-

Palvelut yrityksille

toimitilojen ja työympäristöjen ammattitaitoista suunnittelua

Tila esittelee yrityksen. 
Yrittäjällä on selkeä näkemys yrityksensä tavoitteista ja olemuksesta.   Kysymys usein onkin, kuinka visio toteutetaan tilallisesti tai mikä on mahdollista toteuttaa. Kiirekin  on. Me autamme.

Asiakkaille ja sidosryhmille käytännölliset sekä visuaalisesti miellyttävät tilat luovat myönteisen kuvan yrityksestä ja sen palveluista. Lisäksi valaistukseltaan optimaalinen, ergonominen ja akustisesti suotuisa työympäristö tukee työhyvinvointia.

Tarpeenmukainen tilasijoittelu tukee yrityksen toimintaa.  On tutkittua tietoa, että ympäristöllä on vaikutus tuottavuuteen. Tilan houkuttelevuus on liiketaloudellisesti kannattavaa. Asiantunteva suunnittelu maksaa itsensä takaisin.  

TOIMITILASUUNNITTELU

Olemme suunnitelleet tilatehokkaita toimistotiloja ja elämyksellisiä ravintoloita, hotelleita, kampaamoja ja erilaisia matkailun tiloja. Kukin toimitila on aina toimijansa näköinen.

Suunnittelu pohjautuu yrityksen tavoitteisiin, visioon,  arvoihin ja strategiaan. Suunnittelulla voidaan tukea yrityksen brändiä tai rakentaa brändin visuaalinen ilme sisustuksen keinoin.  

Toimitilasuunnittelun toimeksianto voi kohdistua tilasuunnitteluun, visuaaliseen estetiikkaan, käyttötarkoituksen muutokseen, tilan käytön tehostamiseen, valaistukseen, akustiikan parantamiseen tai ergonomiaan.

Suunnittelussa voidaan paneutua työympäristön kehittämiseen, jolloin kiinnitetään huomioita erityisesti työntekijöiden ja muiden sidosryhmien tarpeisiin toiminnassa. Tarpeet ja tavoitteet kartoitetaan kyselyillä, havainnoimalla ja yhdessä keskustellen.

Suunnittelussa kiinnitetään huomio käytännöllisyyteen ja toimivuuteen, kestäviin materiaaleihin, turvallisuuteen, esteettisyyteen ja elämyksellisyyteen kyseisen konseptin tarpeiden mukaan.

Tuotemuotoilu

Tuotemuotoilumme tarjoaa ratkaisuja yrityksenne  erityistarpeisiin.

Yksilöllisesti suunnitellut kiintokalusteet saavat pienenkin tilan toimivaksi ja käytännölliseksi. Säilytyksen ja myynnin esillepanon pulmakohtiin haetaan yhteistyössä käyttäjän/henkilökunnan  kanssa toimivat ratkaisut.

Yrityksen tarpeisiin muotoillut kalusteet tukevat yrityksen toimintaa ja rakentavat yrityskuvaa. Voivat ne olla mieliinpainuva elämyspläjäyskin.

Suunnittelemme yksittäisiä kalusteita kuten pöytiä, raheja, tasoja, laatikostoja ja kiintosohvia yksilöllisesti tai mallistojamme soveltaen. Lisäksi suunnittelemme kalustekokonaisuuksia kuten myymälä- ja ravintolakalusteita, hoivatilojen kalusteita, hotellin vastaanottotiloja, palvelutiskejä, kampaamokalusteita tai neuvottelutilan yksilöllisiä kalusteita.  Suunnittelemme myös värikkäitä seinätekstiileitä, ryijymattoja tai tunnelmallisia takorautaesineitä.

Tärkeää on tuotteiden käytännöllisyys ja visuaalinen soveltuvuus kokonaisarkkitehtuuriin, tarkoituksenmukaisuus ja oikean materiaalin käyttö oikeassa paikassa. Tai voidaan tuunata vanhasta entistä ehompaa.

Hyvä muotoilu on ajatonta, toimivaa ja kestävää!

Valaistus

Oikea valaistus oikeassa paikassa on työtehokkuus- ja elämysasia. Risukasa sopivassa valaistuksessa on tilataideteos. Päinvastaisessa tapauksessa kaunis tila voidaan latistaa väärällä valaistuksella. 

Valaistus ei ole pelkkää valoa. Se on valon ja varjon vaivihkaista vaihtelua. Valon määrä on suhteellinen ja henkilökohtainen mieltymys. Pimeässä hämäräkin on valoa.

Oikea valaistus korostaa tilan arkkitehtuuria ja luo tunnelmaa. Oikea valaistus ohjaa toimintaa ja valaisee siellä, missä valoa tarvitaan. Valaistus on  tärkeä osa ergonomiaa, työturvallisuutta ja miellyttävää työympäristöä.

Luonnonvalokin on osa valaistusta. Se vaihtelee vuorokauden ja vuodenaikojen mukaan. Valaistuksella voidaan mukaella luonnonvalon kaltaisia olosuhteita.   Valonmäärän säätelyllä voidaan myös ohjailla ihmisen vireystilaa.

Valaistuksella  voidaan leikitellä – energiatehokkaasti, kustannuksia säästäen, mutta elämyksellisyydesta ja valaistustehokkuudesta tinkimättä.

 

valaistus

Akustiikka

Akustiikka huomataan – aina kun siinä on ongelmia. 

Työympäristön äänimaailman miellyttävyys ja äänen taso ovat työturvallisuus- ja työviihtyvyyskysymyksiä. Melu ja voimakas ääni vaimennetaan kuulokkeilla tai järjestämällä eristys melunlähteen ympärille. Akustiikkaan eli äänen kuuluvuuden laatuun sen sijaan ei välttämättä kiinnitetä huomiota. Pahimmassa tapauksessa tila on kuin kaikukammio.

Tilan akustiikan suunnittelu tapahtuu kustannustehokkaasti  kokonaissuunnittelun ohessa. Jos rakennus ja toimitila ovat jo valmiita ja silloin havahdutaan kaikuongelmiin, ollaan myöhässä. Toki  vieläkin voidaan paljon korjata. Kustannuksia tulee enemmän verrattuna tilanteeseen, että akustoinnin suunnittelu olisi  projektissa mukana alusta alkaen. Akustiikka voidaan hoitaa tyylikkäästi osana tilan pintaratkaisua kattoalueella, lattiassa tai seinissä. 

 

Ergonomia

Ergonomia tarkoittaa, että toimintaympäristö pyritään sovittamaan ihmisen fyysisten ominaisuuksien mukaan. Tavoitteena on, että ihmisen toimintaympäristö on turvallinen sekä terveellinen. Teknisten laitteiden, käyttöliittymien  ja järjestelmien käytön tulee olla esteetöntä ja sujuvaa.

Materiaalivalinnat vaikuttavat ihmisen toimintaan ja turvallisuuteen. Pintamateriaalien tulee olla asianmukaisia ja luokiteltuja. Lattia ei saa olla liukas. Sen täytyy olla sopivalla tavalla puhdistettavissa. Melutason täytyy pysyä asiallisena. Valon määrän täytyy olla hyvä. Tilassa täytyy mahtua tekemään sitä, mitä tarvitsee. Mitoitusten täytyy olla käytännöllisia kaiken kokoisille ihmisille.

Ergonomia on läsnä kaikessa suunnittelussa.

 

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on aineettomien palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistä.  Palvelumuotoilussa yhdistetään muotoilun käyttäjälähtöinen ajattalutapa ja muotoilun menetelmät käytännön palvelutilanteiden tarkasteluun ja hienosäätöön.

Perinteisessä tuotteen muotoiluprosessissa kiinnitetään huomio tuotteeen ja ihmisen väliseen suhteeseen.  Käyttäjäystävällisyys, ergonomisuus, kestävyys ja korkea laatu ovat keskeinen osa prosessia. Muotoilijan näkökulma pyrkii objektiivisuuteen.

Palvelumuotoilussa ongelmanratkaisuun paneudutaan esimerkiksi mallintamalla  yrittäjäasiakkaan palvelupolku. Palvelupolku on pyrkimys avata yrittäjän tarjoaman palvelun ja asiakkaan väliset kohtaamiset, kontaktipisteet. 

Palvelupolku on työkalu, jolla pyritään palveluprosessin  kehittämiseen.

 

 

Projektipalvelu

Helpotamme yritysasiakkaamme arkea tarjoamalla apua projektinhallintaan.

Suunnitteluprosessin aikana tulee mieleen kysymyksiä projektin käytännön toteuttamisen suhteen.  Me vastaamme ja autamme.

Hoidamme puolestanne tarjouskilpailut, tuotteiden tilaukset, aikataulutukset ja muuta projektiin liittyvää asiointia ja valvontaa omien suunnitelmiemme osalta sopimuksen mukaan.

Monipuolinen yhteistyöverkostomme on asiakkaamme etu. Neuvomme ja opastamme kontakteissa tavarantoimittajiin, tekijöihin, kalustevalmistajiin sekä maahantuojiin.