Skip to main content

ARCESI OY 

Tiina Marja Kaislakannas

Toimitusjohtaja, sisustusarkkitehti
050 563 7545
arcesi(at)kolumbus.fi
Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi

Teollinen muotoilija TaM, Experience Design Management-maisteriohjelma, Lapin yliopisto

Pedagoginen pätevyys: Internationally Oriented Vocational Teacher Education, 
Jyväskylän Opettajakorkeakoulu/Ammattikorkeakoulu

Muotoilija / sisustussuunnittelija (AMK), Muotoiluakatemia

Jenna Elomaa

Sisustusarkkitehti, LAB ammattikorkeakoulu/ Lahden muotoiluinstituutti 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yo, Oulun yliopisto 2022-

”Tilasuunnittelussa minua kiinnostaa tilojen ja niiden käyttäjien välinen vuorovaikutus.
Mielestäni hyvä tilasuunnittelu inspiroi ja ohjaa sen käyttäjiä. Haluan luoda elämyksellisiä tiloja ja saada aikaan visuaalisesti vaikuttavia tilakokonaisuuksia.”

Kaikki sivuilla olevat tilakuvat ovat omista kohteistamme ja luontokuvat omia harrastusnäppäyksiä.

Tietoturva
Arcesi Oy huolehtii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti, että henkilötietojen käsittely on lainmukaista ja rekisteröityjen kannalta läpinäkyvää. Tiedot säilytetään asianmukaisesti ja turvallisesti. Ainoastaan yritystoiminnan kannalta välttämättömät ja lakiin perustuvat tiedot kerätään. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä tietoja luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tallennetut itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää rekisterissä olevaa itseään koskevaa tietoa poistettavaksi tai oikaistavaksi. Lisäksi hänellä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käsittelyä. Mahdolliset tietojen poistamista tai oikaisua koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Pyynnöt käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti säädetyssä ajassa.