Yrityskuvaa  voidaan rakentaa sisustuksen keinoin. Yritys hyötyy toimivasta ja omaleimaisesta sisustuksesta.

Sisustus tukee yrityksen toimintaa  asiakkaanne mieluisana ja kiinnostavana  ympäristönä. 

Sisustuksen visuaalinen ilme ja toimivuus vaikuttavat myös työviihtyvyyteen. Sisustuksella  voidaan innostaa henkilöstöä ja antaa virikkeitä jaksamiseen.

Esillepanot ja markkinointi voidaan nivoa saumattomaksi osaksi sisustusta.

Tarjoamme yrityksellenne:
- arviointeja suunnittelun tarpeesta
- tila-analyyseja muuttuvien toimintojen    uudelleen sijoittamiseksi ja tehostamiseksi
- tilasuunnittelua
- tilan visuaalisen ilmeen suunnittelua
- palvelumuotoilua